معرفی مرکز گفت و گوی میان فرهنگی ژاپن و جهان اسلام


با در نظر گرفتن ضرورت ارتقا تفاهم و درک متقابل میان ژاپن و جهان اسلام، شبکه خلاق و ویژه ای با عنوان «بینش و بصیرت، پل ارتباطی میان ژاپن و جهان اسلام» تأسیس شد.


به گزارش خبرگراری مهر، با درنظر گرفتن ضرورت ارتقا تفاهم و درک متقابل میان ژاپن و جهان اسلام، شبکه خلاق و ویژه ای با عنوان «بینش و بصیرت، پل ارتباطی میان ژاپن و جهان اسلام» تأسیس شد. هدف از تأسیس این شبکه گفت و گوی میان فرهنگی تسهیل تبادل اندیشه و کمک به پژوهشگران ژاپنی و جهان اسلام است.

این شبکه برای نهادینه سازی گفت و گوی مستقیم تمدنی میان ژاپن و کشورهای جهان اسلام ایجاد شده است. هدف اصلی آن نیز ارتقا دانش، به اشتراک گذاشتن دانسته ها و تبادل علمی در زمینه پروژه های پژوهشی برای ارتقا تفاهم و درک متقابل میان ژاپنی ها و مسلمانان جهان است.

 

اهداف این شبکه گفت و گوی فرهنگی به شرح زیر است:
1. فعال سازی گفت و گوی میان فرهنگی ژاپن و کشورهای جهان اسلام.
2. کمک به فعال سازی سازمان ها، پژوهشگران و افرادی که در زمینه گفت و گوی میان تمدن ها فعالیت می کنند.
3. انجام پروژه ها مطالعاتی در باره ژاپن در کشورهای اسلامی و راه اندازی مراکز مطالعات ژاپن شناسی در کشورهای اسلامی.
4. برگزاری همایش های بین المللی در ژاپن و کشورهای اسلامی با موضوع گفت و گوی تمدن ها.
5. تبادل دانشجو و پژوهشگروهمکاری در انجام پروژه های دانشگاهی وعلمی.

ارسال نظر به این مطلب