فیلم/زن مسلمان ژاپنی کالای ایرانی می‌خرد


زن تازه مسلمان ژاپنی که برای تقویت شیعه به جای کالای ژاپنی ، کالای ایرانی می خرد.