آموزش دروس اسلامی


فلسفه اسلامی، علوم حدیث تطبیقی، تفسیر تطبیقی، تاریخ اهل بیت‌(ع)، قرآن و علوم گرایش حقوق، قرآن و علوم گرایش نجوم، عرفان اسلامی، كلام اسلامی، قرآن و علوم با گرایش علوم اجتماعی، فقه مقارن، فقه تربیتی، اصول فقه اسلامی، فقه اسلامی، فقه و معارف اسلامی جریان‌های كلامی معاصر جهان،فقه عبادی، فقه خانواده، فقه قضایی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی و شیعه شناسی با گرایش پیامبر اعظم‌(ص)، كلام اسلامی، فقه خانواده، فقه عبادی، قرآن و علوم با گرایش علوم تربیتی، فقه قضایی، قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی، تفسیر تطبیقی، قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی و تفسیر تطبیقی از دیگر رشته‌های تحصیلی این بنیاداست.

                   

ارسال نظر به این مطلب